• Pravidelně aktualizujeme ceny zboží!

Vutium v akci a ve slevě - Slevy XXL


Vyhledávali jste výrobce Vutium a zde jsou výsledky vyhledávání. Od značky Vutium máme 26 výrobků v databázi a prohlédnout si je můžete níže. Podívejte se na všechny produkty od Vutium.

Nabízíme spoustu produktů od výrobce Vutium a jsme si jisti, že si u nás vyberete to nejlepší, co právě hledáte. Navíc se můžete spolehnout i na dopravu zdarma, snadné reklamace a dostupnost zboží skladem. Věříme, že najdete vše, co potřebujete. Nabízíme vám také výhodné slevy, abyste mohli nakupovat své oblíbené produkty za skvělé ceny.
Jsme hrdí na naši širokou škálu výrobků, které nabízíme. Výběr z médií, elektroniky, módy a dalších kategorií vám umožní najít ty nejlepší značky a nejnovější trendy ve světě. Navíc neustále aktualizujeme naše výrobky, abychom vám mohli nabídnout ty nejmodernější a nejvýkonnější vášnivé značky.
Bez ohledu na to, zda hledáte něco pro sebe nebo jako dárek pro své blízké, máme pro vás to pravé. Využijte naší široké nabídky slevových akcí a ušetřete peníze při nákupu svých oblíbených výrobků.
Vybírejte Vutium ve slevě na webu Slevy XXL!Počet výsledků od značky Vutium: 26

Innovation Scorecard

Elektronická kniha Innovation Scorecard:This book takes as its starting point the current state of affairs and the specific conditions arising from today’s business environment. Based on findings from long-term empirical research carried out under the auspices of the Czech Scientific Foundation (research project no. 13-20123P) in the years 2013 to 2015 it attempts to provide an overview of the issues of evaluating innovation performance. This publication is based specifically on project management, Balanced Scorecard input–process–output–outcomes...

Cena od 130 Kč

Jazyky Verilog a SystemVerilog a jejich užití při modelování a syntéze číslicových systémů Příručka

Elektronická kniha Jazyky Verilog a SystemVerilog a jejich užití při modelování a syntéze číslicových systémů Příručka:Kniha seznamuje čtenáře s jazykem SystemVerilog a s jeho podmnožinou - s jazykem Verilog, které patří mezi jazyky HDL (Hardware Description Language). Je zaměřena především na syntézu modelů popsaných v těchto jazycích, s cílovými obvody FPGA, popř. ASIC. Verifikace je diskutována pouze v rozsahu potřebném pro základní ověření funkce modelů. Kniha obsahuje množství příkladů popisu...

Cena od 250 Kč

Ochrana materiálů proti vlivům prostředí

Elektronická kniha Ochrana materiálů proti vlivům prostředí:Tato e-kniha je zaměřena na problematiku znehodnocování a ochranu materiálů před vlivy různýchprostředí. Nejprve je problematika systémově vysvětlena z hlediska interakce materiálu a agresivníhomédia, dále jsou popsány základní principy mechanismu, kinetiky a forem znehodnocování jakostimateriálů, zejména koroze kovů, koroze polymerů v chemických prostředích a fotochemické degradacea stárnutí polymerů v atmosféře. V další části jsou popsány...

Cena od 250 Kč

Predicting Corporate Default and Mergers and Acquisitions Success

Elektronická kniha Predicting Corporate Default and Mergers and Acquisitions Success:This book provides a summary of many years of research in the field of deriving bankruptcy prediction models and brings experience in research of mergers and acquisitions success of private companies. A further contribution of the publication is in summarizing the corporate features that enter the models and methods suitable for deriving the models. As uncertainty is an integral part of a prediction process, the procedures, and methods of verifying the assumptions...

Cena od 250 Kč

Cesty chemie: od atomu v molekule k nanotechnologiím

Kniha Cesty chemie: od atomu v molekule k nanotechnologiím:Kniha Milana Kratochvíla Cesty chemie od atomu v molekule k nanotechnologiím je pohledem zkušeného fyzikálně-organického chemika na současný stav chemie jako tvůrčí disciplíny. Chemie a věda vůbec slaví stále nové úspěchy a dosahují věcí, které byly před několika lety považovány za nemyslitelné. Často zjistíme, že k úspěchu vedla intuice, invenční a tvůrčí myšlení, které vyšlo z dosavadní znalosti faktů a teorií, ale zároveň je dokázalo překonat....

Cena od 661 Kč

Co je život? Duch a hmota. K mému životu

Kniha Co je život? Duch a hmota. K mému životu: Erwin Schrödinger (1887–1961) patří mezi největší duchy 20. století. Nakladatelství VUTIUM zpřístupňuje touto knihou hned tři jeho přírodovědně-filozofické spisy, které jsou určeny nejen specialistům, ale i širší veřejnosti. Slavná Schrödingerova kniha Co je život? (1944) se řadí mezi vědecky nejvlivnější spisy 20. století. Právě v tomto díle Erwin Schrödinger objasnil krystalovou strukturu DNA a přesvědčivě odůvodnil představu, že musí být nositelkou...

Cena od 371 Kč

Slabé signály

Kniha Slabé signály: Kniha se zabývá vysoce aktuální a dynamicky se rozvíjející problematikou rádiové komunikace na velké vzdálenosti především ve vesmírném prostoru. Terminus technicus „slabé signály“ (weak signals) označuje rádiové signály, jejichž úroveň je při dané šířce pásma řádově srovnatelná s úrovní přirozeného šumu pozadí, a to zejména v prostředí, které je samo charakterizováno nízkou úrovní tepelného šumu. Mimořádně komplexní problematika sahá od obecných fyzikálních...

Cena od 303 Kč

Ochrana materiálů proti vlivům prostředí: (teorie a metody)

Kniha Ochrana materiálů proti vlivům prostředí: (teorie a metody): Autor se v knize komplexně zabývá znehodnocováním a ochranou materiálů před vlivy různých prostředí. Problematiku nejprve systémově vysvětluje z hlediska interakce materiálu a agresivního média. Další část věnuje popisu základních principů mechanismu, kinetiky a forem znehodnocování jakosti materiálů, zejména koroze kovů, koroze polymerů v chemických prostředích a fotochemické degradace a stárnutí polymerů v atmosféře. V části...

Cena od 424 Kč

Matematika II pro porozumění i praxi: Netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky

Kniha Matematika II pro porozumění i praxi: Netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky: Tato učebnice je pokračováním stejnojmenného prvního dílu. Názorně, přístupně, přitažlivě představuje další, již poněkud pokročilejší vysokoškolské části lineární algebry a matematické analýzy s ohledem na prakticky orientovaného čtenáře, který, ač nechce být profesionálním matematikem, má zájem o proniknutí do podstaty základních pojmů a tvrzení. Metodou je výuka na příkladech, určených...

Cena od 566 Kč

Magnetické jevy a obvody: ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice

Kniha Magnetické jevy a obvody: ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice: Cílem publikace je předložit čtenáři ucelený soubor teoretických poznatků a praktických postupů, které vedou k jednoznačnému a optimálnímu návrhu všech magnetických obvodů vyskytujících se v technické praxi. Důraz je kladen na aplikace v oblasti výkonové elektroniky, měřicí techniky a silnoproudé elektrotechniky. Mezi probíranými návrhy typů magnetických obvodů jsou například vzduchové cívky, omezovací...

Cena od 452 Kč

Matematika III pro porozumění i praxi: Netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky

Kniha Matematika III pro porozumění i praxi: Netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky: Třetí díl nadčasové učebnice, jejíž první dva díly se staly vyhledávanou a oblíbenou pomůckou studentů i jejich učitelů. Čtenář – student se prostřednictvím tří dílů učebnice seznamuje s vysokoškolskou matematikou od prvních elementárních krůčků (první díl) přes oblasti těžší (druhý díl – dvě knihy) až po ty nejtěžší (třetí díl – tři knihy). Výklad není veden encyklopedicky...

Cena od 913 Kč

Karel Kobosil book: Architectural structures

Kniha Karel Kobosil book: Architectural structures: Kniha vyšla k prvnímu výročí úmrtí českého designéra, dlouholetého ředitele Design centra ČR Karla Kobosila (1945–2012). Karel Kobosil je odborné veřejnosti známý jako zakladatel a ředitel Design centra České republiky se sídlem v Brně (1991–2007), z něhož vybudoval významné centrum designérského dění. Podepsal se i na zviditelnění a zkvalitnění designérských oborů na českých vysokých školách, výraznou měrou se zasloužil například o založení...

Cena od 235 Kč

Shigleyho konstruování strojních součástí

Kniha Shigleyho konstruování strojních součástí: Druhé, rozšířené a doplněné vydání Shigleyho konstruování strojních součástí vychází vstříc velkému zájmu odborné veřejnosti, kterého se dočkalo první české vydání této knihy v roce 2010. Čtenářům se dostává do ruky ojedinělé dílo, které neotřelým způsobem integruje poznatky z inženýrské mechaniky a materiálových věd s uceleným pohledem na metodiku navrhování základních strojních součástí, jako jsou mechanické spoje, akumulátory...

Cena od 1 712 Kč

Statika stavebních konstrukcí II.

Kniha Statika stavebních konstrukcí II.: Ve druhém dílu učebnice je zaměřena pozornost na rovinné a prostorové staticky neurčité prutové konstrukce, u nichž nelze reakce vnějších i vnitřních vazeb a také složky vnitřních sil stanovit z pouhých statických podmínek rovnováhy. K jejich řešení je nutno použít rovněž podmínek deformačních, a tím respektovat vliv přetvoření konstrukce na statický a deformační stav konstrukce. Látka je rozdělena do čtyř částí se čtrnácti kapitolami. Látka je podána...

Cena od 287 Kč

Střecha nad hlavou: Kořeny nejstarší architektury a bydlení

Kniha Střecha nad hlavou: Kořeny nejstarší architektury a bydlení: Zatímco většina publikací o historii architektury začíná egyptskými pyramidami nebo neolitickou Mezopotámií, tato kniha se zabývá kořeny architektury, předcházejícími Egypt a Mezopotámii. První část knihy nazvaná Jak přežít obsahuje kapitoly člověk a podnebí, obydlí a materiál, sociální vztahy, náboženství a posvátná místa v obydlí a mimo ně, svatyně, obětiště, ceremoniální architektura i příklady monumentální architektury...

Cena od 316 Kč

Matematika I pro porozumění i praxi: Netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky

Kniha Matematika I pro porozumění i praxi: Netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky: Učebnice autorek Jany Musilové a Pavly Musilové čtenáře přesvědčí, že matematiku lze podat přístupně, názorně a přitažlivě. Způsob výkladu spojuje přednosti tradičně pojatých vysokoškolských učebnic matematiky a takzvaných kalkulů. Jeho základem je „výuka na příkladech“, určených k motivaci, porozumění, procvičení i odhalení možných úskalí. Všechny pojmy jsou korektně definovány a...

Cena od 416 Kč

Bydlení uprostřed zahrad: Masarykova čtvrť v Brně

Kniha Bydlení uprostřed zahrad: Masarykova čtvrť v Brně:Bydlení uprostřed zahrad je poutavým místopisem domů a vil Masarykovy čtvrti v Brně. Publikace jen vyzývá k procházce touto čtvrtí. Kapitoly jsou řazené chronologicky od prvních vil v této lokalitě, které byly realizovány ještě v 19. století, přes stavební boom v obodobí První republiky až po zajímavé stavby z posledních let...

Cena od 168 Kč

Architektonické struktury: Architectural structures

Kniha Architektonické struktury: Architectural structures: Kniha Architektonické struktury shrnuje dlouholeté pedagogické a profesní zkušenosti Jaroslava Drápala (1934–2023) na Fakultě architektury VUT v Brně. Inspirován metodou německého inženýra a architekta Kurta Siegla z roku 1960, vyvinul vlastní způsob výuky principů nosných konstrukcí pomocí modelů z papíru, tkaniny či textilního vlákna. Jeho metoda se brzy stala známou nejen v Brně, ale na všech školách architektury u nás. Jaroslav Drápal patřil mezi...

Cena od 357 Kč

Brno postavené nepostavené

Kniha Brno postavené nepostavené:Monografie o nerealizovaných / částečně realizovaných brněnských stavebních projektech od počátků 20. století až do současnosti.

Cena od 190 Kč

Výtvarná geometrie plus

Kniha Výtvarná geometrie plus: Autor prof. ing. arch. F. Crhák uchopil tematiku geometrie tak, aby se stala nástrojem výtvarné tvorby pro designéry všech oborů, pracovníky multimediálních komunikací, architekty a studenty těchto oborů. S geometrií pracuje volně a svobodně. „Výtvarná geometrie plus“ je jeho volné svobodné kresebné a textové pojetí geometrie. Zaujetí touto disciplínou prostupovalo celým jeho životem, neboť se více než 40 let podílel na výuce designérů a zároveň jako designér ovlivnil vzhled...

Cena od 718 Kč

Teorie relativity

Kniha Teorie relativity: Kniha O speciální a obecné teorii relativity má v díle A. Einsteina zvláštní postavení jako jediná práce, v níž vyložil podstatu svých teorií širokému okruhu čtenářů. Její první vydání (1917) obsahovalo speciální teorii relativity z roku 1905 a obecnou teorii relativity z roku 1915, kdy formuloval své rovnice gravitačního pole. Einstein se však ke knize vracel a doplňoval ji přílohami, které odrážejí jeho pohled na pokrok relativistické fyziky. Brzy ji rozšířil o prosté odvození...

Cena od 337 Kč

Condensation in Tube Heat Exchanger

Kniha Condensation in Tube Heat Exchanger: V knize jsou zkoumány účinky kondenzace během dvoufázového proudění tekutiny ve výměníku tepla s trubkami velmi malého průměru pro vertikální a skloněnou polohu s různými způsoby zapojení. Průběh teplot tekutin, povrchové napětí, tepelný tok, hmotnostní tok, kvalita páry, povrchová drsnost, faktor tření, tepelné a hydrodynamické chování, gravitační orientace, poloha a připojení jsou důležité parametry, které významně ovlivňují charakteristiku přenosu tepla...

Cena od 545 Kč

Konstrukce a architektura

Kniha Konstrukce a architektura: Kniha Moniky Petříčkové přibližuje základní principy chování stavebních konstrukcí v architektuře, jejichž znalost je nezbytným nástrojem pro ztvárnění architektonické vize. Obsahuje výklad teoretických základů statického řešení stavebních konstrukcí, jenž usnadňuje pochopení principů řešení a statického působení elementárních a částečně i složitějších typů konstrukcí. Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny a respektují tematický obsah běžného inženýrského...

Cena od 645 Kč

Statika stavebních konstrukcí I.

Kniha Statika stavebních konstrukcí I.: Učebnice je určena studentům vysokých škol technického směru, zejména stavebního zaměření. Je v ní podán ucelený a systematický výklad vědního oboru Statika stavebních konstrukcí. Látka je rozdělena do tří částí a obsah je podán srozumitelnou, stručnou a přehlednou formou. Učebnice je určena nejen studentům, ale i statikům a projektantům se zaměřením na nosné prutové konstrukce.

Cena od 266 Kč

Organická chemie

Kniha Organická chemie: Text učebnice je rozdělen do 31 kapitol, jejich členění odpovídá dnešnímu pojetí výuky organické chemie a spojuje tradiční přístup výkladu podle funkčních skupin s přístupem mechanistickým. Postupuje se přitom od jednoduchých sloučenin (alkany, alkeny) ke složitějším. Tento přístup jistě ocení studenti, kteří k předmětu přistupují nově a nejsou příliš obeznámeni s delikátnostmi mechanismů reakcí. Na druhé straně je ale také důraz kladen na vysvětlování základních mechanismů...

Cena od 1 415 Kč

Magie otisku: Grafické techniky a technologie tisku

Kniha Magie otisku: Grafické techniky a technologie tisku: Kniha Magie otisku provází čtenáře od počátků reprodukce obrazu tiskem až do současnosti. Na této cestě staletími se před pozorovatelem postupně vynořují nové a nové reprodukční techniky. Staré zanikají či se větví do sítě odnoží, kde některé z těchto větví končí jako slepé a postupně zapomínané nebo přežívají jen v ateliérech nadšenců. Jiné se naopak rozbíhají do šíře. Četbou nás provázejí další a další generace umělců, rytců...

Cena od 702 Kč